webinar register page

Webinar banner
Het leveren van Inclusieve en Toegankelijke Bank- en Verzekeringsdiensten
15% van de bevolking leeft met een functionele beperking, 1 op de 3 ouder dan 65 jaar heeft een visuele beperking. Volgens de European Accessibility Act wordt hiervoor in 2022 lokale wetgeving gepubliceerd. Daarom moeten financiële dienstverleners zich voorbereiden op inclusiviteit en toegankelijkheid.

Maar hoe levert u inclusieve en toegankelijke bank- en verzekeringsdiensten? Wat is het juiste moment om de benodigde wijzigingen door te voeren?

Sluit je aan bij OD Solutions Nederland B.V., CrawfordTech en experts van de ING Bank, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Oogvereniging om meer te weten te komen over inclusiviteit, toegankelijkheid en de nieuwe vereisten van de EAA. Ook krijgt u suggesties over hoe u een begin kunt maken met Toegankelijkheid en hoe dit bijdraagt aan uw merkbeleving en compliance.

With 15% of the population living with a functional disability, 1 in 3 adults over 65 having a visual impairment and national laws under the European Accessibility Act due to be published by June next year, it is time for Financial Services companies to become more inclusive and accessible.

But how do you deliver inclusive and accessible banking and insurance services? And when is the right time to make the required changes?

Join OD Solutions Nederland B.V., CrawfordTech and experts from the ING Bank, the Ministry of Internal Affairs and the Eye Association to learn more about inclusion, accessibility, and the new requirements of the EAA. We'll also discuss how best to implement accessibility within your organisation and how delivering inclusive services can help boost your brand and bottom line.

Jun 24, 2021 01:00 PM in Rome

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Katrina Fox.